Saunalava OÜ tegevust toetab Regionaalarengu Fond 15 000 euroga, mille raames soetatakse töövahendeid, seadmeid, müügimaterjale ja kaetakse osaliselt tööjõukulusid.

EAS toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest OÜ Saunalava innovatsiooniosaku projekti 2014-2020.4.04.21-1683 elluviimist perioodil 06.04.2021 – 17.03.2022, mille eesmärgiks on ergonoomiliste saunalavade tööstusdisaini kaitse. Toetuse summa 3 479,40 eurot.